องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]42
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]45
3 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ [ 30 ธ.ค. 2564 ]23
4 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2564 ]23
5 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]44
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]37
7 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]40
8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]35
9 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]36
10 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]37
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]39
12 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]38
13 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 7 เม.ย. 2564 ]38
14 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]41
15 ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]43
16 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]41
17 แผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2563 ]43
18 การมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2563 ]22
19 การมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ [ 6 ต.ค. 2563 ]21
20 นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 5 ต.ค. 2563 ]38
 
หน้า 1|2|3|4