องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ต.ค. 2565 ]23
2 ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ต.ค. 2565 ]22
3 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]25
4 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]100
5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]115
6 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ [ 30 ธ.ค. 2564 ]88
7 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2564 ]81
8 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]102
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]98
10 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]98
11 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]119
12 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]99
13 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]94
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]90
15 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]94
16 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 7 เม.ย. 2564 ]89
17 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]95
18 ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]95
19 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]108
20 แผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2563 ]97
 
หน้า 1|2|3|4