องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 [ 8 ต.ค. 2563 ]2
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๒๑ สายบ้านขามเวียน - ถนนลาดยาง บ้านขามเวียนหมู่ที่ ๓ [ 16 ก.ย. 2563 ]16
3 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 11 ก.ย. 2563 ]12
4 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๒๑ สายบ้านขามเวียน - ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 11 ก.ย. 2563 ]9
5 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๑๓ สายแยกคลองอีสานเขียว - บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๔ บ้านโนนเพ็ด [ 2 ก.ย. 2563 ]12
6 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๑๘ สายบ้านช่อพัฒนา-ทิศตะวันตกบ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ [ 2 ก.ย. 2563 ]14
7 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายบุญสืบ-บ้านนายอดิศักดิ์ บ้านช่อพัมนา หมู่ที่ ๘ [ 1 ก.ย. 2563 ]10
8 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ สายบ้านช่อระกา - บ้านราชภูมิ หมู่ที่ ๑ [ 13 พ.ค. 2563 ]46
9 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ สายบ้านช่อระกา - บ้านราชภูมิ หมู่ที่ ๑ [ 8 พ.ค. 2563 ]35
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้น้ำล้นผ่าน (ฝายกั้นน้ำ) บริเวณประปาหมู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ [ 2 มี.ค. 2563 ]40
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกฟากโกรกถึงสามแยก ไปบ้านม่วง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 13 พ.ย. 2562 ]66
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขามเวียน ถึงถนนสายช่อบูรพา-หนองปรือ บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 13 พ.ย. 2562 ]66
13 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกฟากโกรกถึงสามแยกไปบ้านม่วง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 7 พ.ย. 2562 ]69
14 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายขามเวียนถึงสายช่อบูรพา - หนองปรือ บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 7 พ.ย. 2562 ]70
15 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู [ 22 ส.ค. 2562 ]108
16 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ ๙ (ครั้งที่ ๒) [ 8 ส.ค. 2562 ]97
17 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ ๙ [ 24 ก.ค. 2562 ]105
18 ราคากลาง ปปช.โครงการก่สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ [ 4 ก.ค. 2562 ]107
19 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ ตอนที่ ๒ สายบ้านช่อระกา-บ้านราชภูมิ [ 2 ก.ค. 2562 ]97
20 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ ตอนที่ ๑ สายบ้านช่อระกา-บ้านราชภูมิ [ 2 ก.ค. 2562 ]103
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8