องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อรางระบายน้ำจากบ้านนางสำอางถึงบ้านนางทองปุ่น หมู่ที่ 1 [ 30 ส.ค. 2566 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงหนองสรวง (หลังอนามัย) หมู่ที่ ๑ [ 29 ส.ค. 2566 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หูช้าง) รอบบึงหนองสรวง หมู่ที่ ๑ [ 29 ส.ค. 2566 ]4
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.131-29 สายบ้านช่อบูรพาถึง แยกบ้านโนนเพ็ด บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 [ 25 ส.ค. 2566 ]5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากโกรกถึงทะเลเหียง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 11 ก.ค. 2566 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกฝาละมี - โนนขี้ตุ่น บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ [ 11 ก.ค. 2566 ]4
7 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายมนัสถึงสุดเขตโรงเรียน บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 21 มี.ค. 2566 ]18
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดอนยาว ถึงอ่างเก็บน้ำดอนลำดวน บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ [ 14 มี.ค. 2566 ]9
9 ประกาศผู้ชนะการเนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเสริง ถึงสามแยกนานายส้มเช้า บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ [ 14 มี.ค. 2566 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกศาลปู่ตาถึงหลังโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ [ 14 มี.ค. 2566 ]9
11 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาลปู่ตา-บ้านนางแจ๋ว บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) [ 29 เม.ย. 2565 ]128
12 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาลปู่ตา-บ้านนางแจ๋ว บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 19 เม.ย. 2565 ]168
13 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.๑๓๑-๒๙ สายช่อบูรพา ถึงสามแยกบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๗ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2564 ]117
14 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองรัง - บ้านราชภูมิ บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ [ 9 พ.ย. 2564 ]112
15 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองรัง - บ้านราชภูมิ บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ [ 16 ก.ย. 2564 ]122
16 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๑๖ สายบ้านหนองรัง-ดอนลำดวน บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ [ 31 ส.ค. 2564 ]164
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๑๖ สายบ้านหนองรัง-ดอนลำดวน บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ [ 25 ส.ค. 2564 ]75
18 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเฉลียวถึง เมรุบ้านขามเวียน บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 21 ก.ค. 2564 ]159
19 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสายพิณถึงบ้านนายประสงค์ บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ [ 21 ก.ค. 2564 ]140
20 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๐๙ สายบ้านช่อบูรพา – บ้านหนองปรือ บ้าช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ [ 24 ก.พ. 2564 ]180
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10