องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 24 พ.ค. 2562 ]87
42 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 16 พ.ค. 2562 ]81
43 ราคากลาง ปปช.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 16 พ.ค. 2562 ]73
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๕ สายบ้านช่อพัฒนา-บ้านนองรัง สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลช่อระกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2561 ]74
45 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๕ สายช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘-บ้านหนองรัง [ 7 ธ.ค. 2561 ]79
46 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม. ๑๓๑-๐๘ สายบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ – บ้านช่อระกา ตำบลช่อระกา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2561 ]80
47 ราคากลาง ปปช.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๘ สายบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 27 พ.ย. 2561 ]74
48 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 5 สาย [ 22 มี.ค. 2561 ]67
49 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 5 สาย (ต่อ) [ 22 มี.ค. 2561 ]71
50 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 5 สาย (ต่อ) [ 22 มี.ค. 2561 ]69
51 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่อบูรพา - บ้านโนนเพ็ด (คุมดอนมะค่า) บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ [ 21 ส.ค. 2560 ]76
52 ราคากลาง ปปช.โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านช่อบูรพา-บ้านโนนเพ็ด (คุ้มดอนมะค่า) บ้านช่อบูรพา ม.๗ [ 21 ส.ค. 2560 ]84
53 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล้กสายบ้านโนนเพ็ด-บ้านหนองปรือ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ [ 15 ส.ค. 2560 ]90
54 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านฟากโกรกถึงทะเลเหียง หมู่ที่ 1 [ 7 ก.ค. 2560 ]82
55 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนยาวถึงบ้านหนองรัง (ต่อเดิม) หมู่ที่ 5 [ 7 ก.ค. 2560 ]82
56 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศตะวันตกเมรุช่อระกา หมู่ที่ ๗ [ 7 ก.ค. 2560 ]74
57 ราคากลาง ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชลถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ [ 26 มิ.ย. 2560 ]77
58 ราคากลาง ป.ป.ช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสะเดา – ศาลปู่ตา หมู่ที่ ๔ [ 26 มิ.ย. 2560 ]83
59 ราคากลาง ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางสมพร – หนองแขม หมู่ที่ ๖ [ 26 มิ.ย. 2560 ]83
60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านช่อบูรพา - บ้านม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๗ [ 22 ก.พ. 2560 ]69
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9