องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๙ [ 19 ต.ค. 2559 ]69
62 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ [ 28 มิ.ย. 2559 ]73
63 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ [ 28 มิ.ย. 2559 ]68
64 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ครั้งที่ ๒) [ 7 มิ.ย. 2559 ]77
65 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านช่อบูรพา - บ้านม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๗ [ 7 เม.ย. 2559 ]66
66 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 15 ก.พ. 2559 ]72
67 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ (ครั้งที่๓) [ 23 พ.ย. 2558 ]66
68 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ (ครั้งที่๒) [ 5 พ.ย. 2558 ]77
69 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ [ 20 ต.ค. 2558 ]83
70 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามเวียน – บ้านโนนพุทรา บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 [ 16 ต.ค. 2558 ]69
71 สอบราคาจ้างปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์ด สายบ้านหนองรัง-บ้านดอนยาว บ้านหนองรังหมู่ที่ ๖ [ 25 ส.ค. 2558 ]74
72 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่อบูรพา-บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 25 ส.ค. 2558 ]73
73 สอบราคาจ้างโครงการก่อสรเางถนน คสล.สายบ้านนายวิชัย [ 10 ก.ค. 2558 ]70
74 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเห [ 10 ก.ค. 2558 ]62
75 สอบราคาจ้างขุดลอกสระลอยฟ้า บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 [ 10 ก.ค. 2558 ]65
76 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบึงหนองสรว [ 10 ก.ค. 2558 ]74
77 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางดาวเรื [ 10 ก.ค. 2558 ]64
78 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านช่อพัฒนา- [ 8 พ.ค. 2558 ]60
79 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศเหนือจากวั [ 8 พ.ค. 2558 ]63
80 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกบ้านนาย [ 8 พ.ค. 2558 ]67
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9