องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๑๓ สายแยกคลองอีสานเขียว - บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๔ บ้านโนนเพ็ด [ 2 ก.ย. 2563 ]94
22 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๑๘ สายบ้านช่อพัฒนา-ทิศตะวันตกบ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ [ 2 ก.ย. 2563 ]74
23 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายบุญสืบ-บ้านนายอดิศักดิ์ บ้านช่อพัมนา หมู่ที่ ๘ [ 1 ก.ย. 2563 ]78
24 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ สายบ้านช่อระกา - บ้านราชภูมิ หมู่ที่ ๑ [ 13 พ.ค. 2563 ]77
25 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ สายบ้านช่อระกา - บ้านราชภูมิ หมู่ที่ ๑ [ 8 พ.ค. 2563 ]61
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้น้ำล้นผ่าน (ฝายกั้นน้ำ) บริเวณประปาหมู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ [ 2 มี.ค. 2563 ]75
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกฟากโกรกถึงสามแยก ไปบ้านม่วง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 13 พ.ย. 2562 ]76
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขามเวียน ถึงถนนสายช่อบูรพา-หนองปรือ บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 13 พ.ย. 2562 ]71
29 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกฟากโกรกถึงสามแยกไปบ้านม่วง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 7 พ.ย. 2562 ]82
30 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายขามเวียนถึงสายช่อบูรพา - หนองปรือ บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 7 พ.ย. 2562 ]68
31 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู [ 22 ส.ค. 2562 ]64
32 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ ๙ (ครั้งที่ ๒) [ 8 ส.ค. 2562 ]68
33 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ ๙ [ 24 ก.ค. 2562 ]68
34 ราคากลาง ปปช.โครงการก่สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ [ 4 ก.ค. 2562 ]79
35 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ ตอนที่ ๒ สายบ้านช่อระกา-บ้านราชภูมิ [ 2 ก.ค. 2562 ]104
36 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ ตอนที่ ๑ สายบ้านช่อระกา-บ้านราชภูมิ [ 2 ก.ค. 2562 ]73
37 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๗ สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 2 ก.ค. 2562 ]65
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2562 ]79
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2562 ]79
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]65
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9