องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการศึกษาดูงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

2024-04-04
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13