องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 349 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างข [ 1 ส.ค. 2557 ]274
222 โครงการจัดกิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา [ 10 ก.ค. 2557 ]301
223 โครงการจัดกิจกรรมงานบุญกลางบ้านไหว้ศาลปู่ตา [ 15 พ.ค. 2557 ]291
224 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร [ 8 พ.ค. 2557 ]280
225 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ [ 8 พ.ค. 2557 ]280
226 โครงการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ [ 10 เม.ย. 2557 ]294
227 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ฉบับเพิ่ [ 11 ก.พ. 2557 ]289
228 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี [ 10 ก.พ. 2557 ]258
229 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 14 ม.ค. 2557 ]283
230 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗ [ 27 ธ.ค. 2556 ]292
231 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ธ.ค. 2556 ]342
232 รายงานผลการดำเนินงานของ อปท. ในรอบปี ตามรัฐธรรมนู [ 25 ธ.ค. 2556 ]317
233 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี [ 11 ธ.ค. 2556 ]299
234 รายงานการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดทอง ประจำเดือน ตุ [ 4 พ.ย. 2556 ]276
235 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งในสายงานผู้ปฏ [ 30 ต.ค. 2556 ]308
236 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งในสายงานบริหา [ 30 ต.ค. 2556 ]314
237 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 30 ต.ค. 2556 ]313
238 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 30 ต.ค. 2556 ]303
239 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ [ 2 ต.ค. 2556 ]299
240 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ [ 1 ต.ค. 2556 ]309
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18