องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.ช่อระกา [ 1 ต.ค. 2563 ]9
42 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]17
43 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ [ 7 ก.ย. 2563 ]16
44 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราการการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.1.) [ 5 พ.ค. 2563 ]9
45 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 พ.ค. 2563 ]9
46 การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) [ 1 พ.ค. 2563 ]14
47 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบตุลาคม-มีนาคม) กองสวัสดิการ [ 14 เม.ย. 2563 ]16
48 รายงานผลการให้บริการ กองการศึกษาฯ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) [ 13 เม.ย. 2563 ]14
49 รายงานสถิติผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบตุลาคม - มีนาคม) สำนักงานปลัด [ 10 เม.ย. 2563 ]19
50 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอบต.ช่อระกา [ 7 เม.ย. 2563 ]21
51 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]12
52 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]12
53 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ร.ส.๓) [ 30 มี.ค. 2563 ]15
54 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านช่อระกา หมู่ ๑ [ 30 มี.ค. 2563 ]12
55 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๙ [ 30 มี.ค. 2563 ]13
56 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านช่อพัฒนา หมู่ ๘ [ 30 มี.ค. 2563 ]12
57 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านบูรพา หมู่ ๗ [ 30 มี.ค. 2563 ]12
58 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านหนองรัง หมู่ ๖ [ 30 มี.ค. 2563 ]14
59 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านดอนยาว หมู่ ๕ [ 30 มี.ค. 2563 ]14
60 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านโนนเพ็ด หมู่ ๔ [ 30 มี.ค. 2563 ]13
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19