องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ [ 8 ม.ค. 2562 ]10
122 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ [ 4 ม.ค. 2562 ]15
123 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 4 ม.ค. 2562 ]12
124 ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]12
125 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.ช่อระกา ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]11
126 จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ [ 2 ม.ค. 2562 ]12
127 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 19 ธ.ค. 2561 ]11
128 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2561 ]12
129 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 7 ธ.ค. 2561 ]11
130 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน๊ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 16 พ.ย. 2561 ]12
131 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 15 พ.ย. 2561 ]11
132 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ [ 12 พ.ย. 2561 ]12
133 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 12 พ.ย. 2561 ]11
134 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 16 ต.ค. 2561 ]12
135 การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ต.ค. 2561 ]12
136 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 4 ต.ค. 2561 ]12
137 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2561 ]14
138 รายงานผลการการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 2 ต.ค. 2561 ]13
139 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2561 ]14
140 บัญชีมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของนายก อบต.ช่อระกา ให้ ปลัด อบต.ช่อระกา [ 2 ต.ค. 2561 ]15
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19