องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]46
2 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]46
3 ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ต.ค. 2565 ]84
4 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ต.ค. 2565 ]50
5 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ [ 30 ธ.ค. 2564 ]149
6 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2564 ]139
7 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]167
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]158
9 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]154
10 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]205
11 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]160
12 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]150
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2564 ]150
14 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]148
15 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 7 เม.ย. 2564 ]152
16 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]160
17 ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]159
18 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]194
19 แผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2563 ]156
20 การมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2563 ]142
 
หน้า 1|2|3|4