องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]117
2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]97
3 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]99
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาครั้งแรก [ 4 ม.ค. 2565 ]112
5 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]102
6 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ม.ค. 2565 ]102
7 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ [ 27 ก.ย. 2564 ]96
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ [ 27 ก.ย. 2564 ]105
9 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ก.ย. 2564 ]101
10 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]100
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]97
12 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ [ 13 ส.ค. 2564 ]97
13 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ [ 2 ส.ค. 2564 ]93
14 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 2 ส.ค. 2564 ]97
15 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ก.ค. 2564 ]87
16 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 เม.ย. 2564 ]97
17 รายงานการประชุมสภาอบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 24 ก.พ. 2564 ]98
18 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]101
19 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 16 ก.พ. 2564 ]100
20 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 16 ก.พ. 2564 ]102
 
หน้า 1|2|3|4|5|6